Jelen dokumentum tartalmazza mindazon szabályokat, jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Checkout Navigator Flotta partnerprogramhoz kapcsolódnak.

1) A PSZF szereplői és alapfogalmai

Jelen szerződésben az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) 1) pontjában ismertetett fogalmakat használjuk, kiegészítve a következőkkel:

Flotta: a Checkout Navigator partnerprogramjának fantázianeve.

Partner: olyan természetes vagy jogi személy, akinek a jelentkezése a partnerprogramba elfogadásra került.

Partnerjelölt: aki a partnerprogramba jelentkezett, de a jelentkezése még nem került elfogadásra.

Partnerlink: olyan webcím amely alapján a webhely be tudja azonosítani, hogy mely partner ajánlása alapján érkezett a webhelyre a látogató.

PSZF: jelen Partneri Szerződési Feltételek.

2) A partnerré válás feltételei

Partnerré az válhat, aki bizonyítani tudja, hogy:

Szolgáltató már most kijelenti, hogy a minőségi követelményei részben szubjektív is tartalmaznak. Ezt és ennek lehetséges követrkezményeit (pl. jelentkezés indoklás nélküli visszautasítása) a partnerjelöltek már a jelentkezésük során elfogadják.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a partnerré válás feltételein bármikor módosítson.

3) A partnerré válás menete

A partnerség megszerzése a Checkout Navigator Flotta oldalán található űrlapon keresztül lehetséges.

Az űrlap beküldésével a partnerjelölt nem válik automatikusan partnerré. A webhely adminisztrátora a jelentkezését felülvizsgálja annak érdekében, hogy megállapítsa, megfelel-e a 2) pontban ismertetett feltételeknek.

Amennyiben igen, a webhely adminisztrátora aktiválja a partner felhasználói fiókját. Az aktiválás pillanatában a szerződés megkötötté válik az adott pillanatban hatályos ÁSZF és PSZF alapján.

Amennyiben nem felel meg a feltételeknek, a partnerjelölt jelentkezése inaktiválásra kerül. Partnerjelölt ebben az esetben útba igazítást kérhet szolgáltatótól annak érdekében, hogy a következő próbálkozása sikeres legyen. Partnerjelölt az így megismert hiányosságok pótlása után újra jelentkezhet a programba.

4) A szerződés időtartama

Szolgáltató és Partner a partneri szerződést határozatlan időre kötik.

5) A szerződés megszűnése

A partneri szerződés megszűntetését bármelyik fél kezdeményezheti írásban.

Megszüntetés esetén először az esetlegesen a Partner felhasználói fiókjában található kifizetetlen jutalékot a webhely adminisztrátora átutalja a Partner részére (a partner számlájának ellenében).

Ezután a partner felhasználói fiókjának Flotta része inaktiválásra kerül. Partner a továbbiakban nem gyűjthet jutalékot a partnerlinkjén keresztül.

6) Jutalékok és kifizetések

Partner a partnerlinkjén keresztül a Webhelyre irányított látogatók vásárlásai után pénzbeni jutalékra jogosult. Ezen jutalékok alakulását Partner a felhasználói fiókjának Flotta szekciójában követheti nyomon. A jutalék mértéke a Webhely Flotta aloldalán található.

Amennyiben a Partner felhasználói fiókjában legalább 5000 Ft jutalék összegyűlt, úgy Partner kezdeményezheti a jutalékai kifizetését a felhasználói fiókban található, erre szolgáló eszköz segítségével. Kifizetés kezdeményezése esetén Partner köteles számlát kiállítani Szolgáltató részére. Partner a felelős azért, hogy a számla formailag és tartalmilag a jogszabályoknak megfelelő legyen:

Hibás számla kiállítása esetén Szolgáltató kérheti a hiba javítását. Hibás számla esetén amíg a javított számla nem jut el Szolgáltatóhoz, addig Szolgáltató nem köteles a kifizetés összegét elutalni Partner számára.

Szolgáltató a kifizetéseket banki átutalással teljesíti Partner felé. A kifizetést Szolgáltató általános esetben 1-5 munkanapon belül teljesíti. Kivételt képez, ha a kifizetendő jutalék legutoljára keletkezett része kevesebb, mint 15 napja keletkezett. Ilyenkor a kifizetés az utolsó jutaléktól számított 16-20. napon esedékes.

7) Egyéb rendelkezések

Szolgáltató jogosult jelen PSZF tartalmát bármikor egyoldalúlag módosítani. A módosításokról Szolgáltató tájékoztatja a meglévő Partnereit legkésőbb azok hatályba lépésének napján.

Minden további kérdéskörben az ÁSZF iránymutatásai érvényesek.

Hatályos: 2021. július 26. napjától a következő módosításig vagy visszavonásig.