Általános Szerződési Feltételek

A Checkout Navigator nevű WordPress-bővítmény és annak tartozékaival kapcsolatban.

1) Az ÁSZF szereplői és alapfogalmai

Webhely: a https://checkoutnavigator.com weboldal és annak minden tartozéka (beleértve a checkoutnavigator.com domain nevet, az ehhez tartozó email címeket, fájlokat és minden egyéb elektronikus állományt és szolgáltatást, amely e domain néven keresztül elérhető).

Szoftver: a Checkout Navigator WordPress bővítmény és annak minden, a szolgáltató által létrehozott kiegészítője, amely a webhelyről megvásárolható és/vagy letölthető.

Licenc: a szoftver használatára feljogosító engedély, amelyet a webhelyen lehet megvásárolni és a következő elemekből áll:

 •  Licenckulcs: a Felhasználó weboldalán történő aktiváláshoz szükséges, betűkből, számokból és egyéb karakterekből álló kód.
 • Lejárat: a licenc érvényességi ideje. E dátum előtt jogosít fel a licenc a szoftver teljes körű használatára és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételére.
 • Aktiválási korlát (limit): azt mutatja meg, hogy a licencet mennyi weboldalon aktiválhatja a Megrendelő.

Szolgáltató: a szoftver létrehozója, annak szerzői jogainak és védjegyeinek tulajdonosa.

A szolgáltató adatai:

 • Neve: Domonkos Ervin e.v.
 • Székhely: 6723 Szeged, Fecske u. 6.
 • Adószáma: 68380443-1-26
 • Telefonszáma: +36 70 743 2399
 • Email címe: info@checkoutnavigator.com
 • Weboldala: https://checkoutnavigator.com

Felhasználó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szoftvert letöltötte és azt a weboldalán használja. Felhasználó a szoftver használatához szükséges adatait a megrendelő űrlapon adta meg.

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki a szoftvert a webhelyen megvásárolta. Ez bizonyos esetekben eltérhet a Felhasználó személyétől (l. 3. pont).

ÁSZF: jelen Általános Szerződési Feltételek.

2) A megrendelés tárgya

A megrendelés tárgyát a webhelyen megvásárolható szoftver licence képezi. A szoftverlicenc megvásárlásával vagy egyéb módon szerzett jogosultsággal a felhasználó jogot szerez arra, hogy a szoftvert a licenc érvényességi időtartamán belül letöltse, azt feltelepítse a licencben meghatározott számú weboldaldalra és azt rendeltetésszerűen használja.

Megrendelő elfogadja, hogy a licenc nem-exkluzív használati jogokat biztosít a számára. A Szolgáltató, illetve a Szolgáltató viszonteladói a szoftver licencét további megrendelőknek értékesíthetik.

A szoftver harmadik félnek való továbbértékesítése csak a Szolgáltatóval kötött egyedi megállapodás alapján lehetséges. A szoftver licencének átruházása harmadik fél részére csak a Szolgáltató írásos beleegyezésével lehetséges, a Megrendelő írásbeli kérése alapján.

Megrendelő elfogadja, hogy a szoftver egyes funkcióinak a kihasználásához a szoftvert össze kell kötni bizonyos külső szolgáltatásokkal (például számlázó szoftver, fizetési kapu, hírlevélküldő, stb.). Ezen szolgáltatások díja nem tartozik bele a szoftver árába és amennyiben ilyen díj felmerül, az mindig az adott külső szolgáltató irányába fizetendő.

3) A Megrendelő és a Felhasználó személyével kapcsolatos rendelkezések

Amennyiben Megrendelő a saját weboldalán történő használatra vásárolta meg a licencet, úgy a Megrendelő és a Felhasználó személye egy és ugyanaz.

Előfordulhat azonban, hogy a licencet egy közvetítő vállalkozás (pl. stúdió vagy ügynökség) vásárolja meg és azt rendelkezésre bocsátja harmadik félnek (tipikusan a stúdió vagy az ügynökség ügyfele), hogy a weboldalán a szoftvert használja. Ezt a típusú használatot jelen ÁSZF lehetővé teszi az alábbi szabályok betartásával:

 • Ebben az esetben a Megrendelő és a Felhasználó személye eltér egymástól.
 • A szoftverlicenc részleges vagy teljes használati jogának átadása esetén Megrendelő felel a szoftver és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások szabályszerű felhasználásáért.
 • A licenc lejárata esetén Megrendelő felelőssége, hogy azt megújítsa azt a szoftver zavartalan további használata érdekében.

4) A szolgáltatás időtartama

Megrendelő a szoftvert határozott időre, a licencben meghatározott időtartamig használhatja.

A licenc időtartamának lejárta után felhasználót további felhasználási jog nem illeti meg. A licenc lejárata utáni használattal felhasználó lemond a szoftver frissítésének jogáról, valamint annak a jogáról, hogy térítésmentesen igénybe vegye a Szolgáltató támogatási (support) szolgáltatását.

Megrendelő továbbá elfogadja, hogy a licenc lejárata után a szoftver egyes elemei lehet, hogy nem fognak megfelelően működni.

A licenc időtartamát a megrendelő bármikor meghosszabbíthatja, amely a mindenkori áraknak megfelelő ellentételezés mellett lehetséges. 

4.1) A licenc lejáratának automatikus meghosszabbítása

Amennyiben Megrendelő bankkártyás fizetési módot választott az eredeti megrendelés során és a megadott kártyaadatok továbbra is érvényesek, úgy a licenc a lejárat idejekor automatikusan meghosszabbodik.

E meghosszabbítás időtartama egyenlő az eredeti megrendelésben foglalt időtartammal (azaz az egy éves licenc egy évvel hosszabbodik).

Az automatikus meghosszabbítást Megrendelő bármikor lemondhatja a Fiókom (https://checkoutnavigator.com/fiokom/) menüpontban. Lemondás esetén a licenc időtartama az eredeti megrendelésben foglalt időszak leteltével lejár és nem hosszabbodik meg.

4.2) Próbaidő

Szolgáltató a Megrendelő számára 30 napos próbaidőt biztosíthat azzal a céllal, hogy Megrendelő térítésmentesen kipróbálhassa a szoftvert. A próbaidő alatt Megrendelő minden olyan fájlt és szolgáltatást megkap, amit rendes előfizetőként is megkapna, így teljes képet kaphat arról, hogy a szoftver megfelel-e a számára.

Megrendelő az előfizetést a próbaidőszak alatt bármikor térítésmentesen lemondhatja. Lemondás esetén a szoftvert és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat a próbaidő végéig Megrendelő minden korlátozás nélkül használhatja. Utána viszont ugyanazok a korlátozások lépnek életbe, mint a rendes licenclejáratkor.

Egy megrendelő csak egyszer élhet a próbaidő lehetőségével.

5) A megrendelés menete

A szoftver megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani a megfelelő megrendelési űrlap segítségével:

 • Név (vezetéknév és keresztnév)
 • E-mail cím
 • Számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám, ország)
 • Bankkártya-adatok

A megrendelési űrlap elküldését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a szoftver megrendelésére csak előre fizetés útján van lehetőség. A szoftver megvásárlásáról szóló számlát Megrendelő elektronikusan kapja meg a megrendelés során megadott email címére.

A webhelyen feltüntetett árak magyar forintban (HUF) értendők. A megrendelés díjának kifizetése bankkártyával történik a Szolgáltató számlájára. Amennyiben Megrendelő próbaidőt vesz igénybe a szoftver kipróbálására, úgy a bankkártya csak a próbaidő utáni első napon kerül terhelésre.

Megrendelő a megrendelt terméket a megrendelés után azonnal megkapja a megrendelőlapon megadott e-mail címére küldött hozzáférési útmutatók alapján.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető.

Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelés után a megrendelt terméket azonnali hatállyal Megrendelő rendelkezésre bocsássa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett megrendelést indoklás nélkül elutasítsa.

5.1) Bankkártya-adatok és biztonság

A megrendelés során megadott bankkártya-adatok kezelése, tárolása és a fizetési folyamatok a PayPal (https://www.paypal.com) szolgáltatás segítségével történik. A Webhelyen semmilyen jellegű bankkártya-adatot nem tárolunk, így a Megrendelő bankkártya-adataihoz Szolgáltató nem fér hozzá. Emiatt a bankkártya-adatokkal kapcsolatos bármilyen visszaélés esetén Megrendelőnek a PayPal ügyfélszolgálatával kell felvennie a kapcsolatot.

5.2) Számlázás

Szolgáltató a Megrendelő számára minden pénzmozgással járó tranzakció után a Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) szabályainak megfelelő számlát állít ki (ennek szabályozásáról bővebben: 2012. évi CXLVII. törvény). Megrendelő annak tudatában adja le a megrendelését, hogy tisztában van a KATA adózási mód megrendelőt érintő szabályaival.

6) Felhasználói fiók

A megrendelés időpontjában – amennyiben még nem rendelkezett ilyennel – Megrendelőnek felhasználói fiókja keletkezik a Webhelyen. Ebbe a felhasználói fiókba Megrendelő bármikor beléphet az email címével és a megrendelés során létrehozott jelszavával.   A felhasználói fiókban Megrendelő – többek között – a következő műveleteket végezheti el:

 • Letöltheti a szoftvert, amennyiben a licence aktív
 • Megtekintheti a licenckulcsát, a licenc státuszát, a licenc-aktiválások számát és a lejárat idejét
 • Megtekintheti és megváltoztathatja a számlázási adatait
 • Meghosszabbíthatja vagy lemondhatja a licenc-előfizetését
 • Előfizetési csomagot válthat (amennyiben rendelkezésre áll)

A felhasználói fiókot a Megrendelő kérésére Szolgáltató megszüntetheti. Ebben az esetben Megrendelő elfogadja, hogy a továbbiakban nem fér hozzá a szoftverhez és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokhoz (mivel azok technikailag szorosan kötődnek a felhasználói fiókhoz).

Fiókmegszüntetés esetén az esetleges aktív előfizetésből nem jár vissza arányosított összeg Megrendelő számára.

7) Felelősség

Megrendelő kijelenti, hogy a megrendelés tárgyát megismerte és ennek megfelelően adta le a megrendelési igényét a megrendelőlap segítségével, vállalva az esetleges következményeket.

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget olyan működési hiba vagy hiányosság esetén, amely a Megrendelőnek vagy Felhasználónak a szoftver használata során kárt vagy elmaradt bevételeket okoz.

Megrendelő és Felhasználó kijelentik, hogy a szoftvert saját felelősségükre használják, annak funkcióit és működését megismerték. Felhasználó kijelenti továbbá, hogy weboldalán a szoftvernek tulajdonítható esetleges hibákból eredő károk kapcsán lemond a Szolgáltató irányában a kártérítési jogáról.

Szolgáltató nem vállal továbbá felelősséget a felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internetcsatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

8) Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a Webhelyen a szoftverről írt véleményekért, amelyek minden esetben a vélemények nyilatkozójának álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan jelen szerződés 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát telefonon, emailben vagy postai úton. Szolgáltató a székhelyén nem nyújt személyes ügyfélszolgálati szolgáltatást.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Csongrád Megyei Békéltető Testület
6721 Szeged, Párizsi körút 8-12.

Felek a Békéltető Testület igénybevétele hiányában jogosultak a polgári perrendtartás vonatkozó rendelkezései szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt jogaikat, követeléseiket és a vitás kérdéseket érvényesíteni.

Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.


Hatályos: 2021. május 12. napjától a következő módosításig vagy visszavonásig.